Branża gamingowa a nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 roku procedura cywilna przewiduje odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Dla branży gamingowej oznacza to istotne zmiany w zakresie dochodzenia naruszeń praw IP. Nowością jest przede wszystkim specjalizacja sądów w prawie własności intelektualnej, która ma ujednolicić i podnieść jakość orzecznictwa w obszarze IP, a także wpłynąć na sprawniejsze rozpatrywanie spraw. Co to jest sprawa własności intelektualnej i jak będzie wyglądało nowe odrębne postępowanie? Poniżej podstawowe informacje istotne dla twórców i producentów gier komputerowych.

Co to jest sprawa własności intelektualnej?

Do spraw własności intelektualnej należą sprawy:

  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych;
  • o ochronę praw własności przemysłowej, tj. patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych (design), znaków towarowych (marki, logotypy), oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych;
  • o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (np. ochrona prawa do firmy);
  • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • o ochronę dóbr osobistych:
    • w zakresie w jakim dotyczą wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy, promocji, przedsiębiorcy, towarów lub usług;
    • w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Większość sporów w branży gamingowej będzie więc sprawą własności intelektualnej. Każda gra to zbiór praw autorskich, a większość tych praw to prawa autorskie do programu komputerowego. Podczas tworzenia gry komputerowej często zdarzają się też spory związane z nieuczciwą konkurencją, ochroną prawa do firmy, dobrami osobistymi czy ochroną znaków towarowych. Aktualnie te spory będą rozstrzygane przez sądy do spraw własności intelektualnej.

Gdzie złożyć pozew w sprawie własności intelektualnej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości sądami, które rozpatrują teraz sprawy własności intelektualnej są Sądy Okręgowe w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Lublinie. Co istotne, dla rozpatrywania spraw własności intelektualnej powołano jedynie dwa sądy apelacyjne – w Warszawie i w Poznaniu.

Szczególne kompetencje ma teraz Sąd Okręgowy w Warszawie: jest on wyłącznie właściwy w sporach dotyczących m.in. programów komputerowych – a więc będzie trafiała tam większość sporów dotyczących gier wideo.

Specjalizacja i ograniczenie liczby sądów rozstrzygających spory z IP powinno ujednolicić orzecznictwo i zagwarantować deweloperom gier komputerowych większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązkowe zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego

W sprawach własności intelektualnej, co do zasady, będzie konieczne zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.

Przepisy dopuszczają występowanie bez profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tyś. złotych. Sąd może zwolnić stronę z obowiązkowego zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa.

Należy jednak stwierdzić, że w zdecydowanej większości przypadków sprawy z zakresu własności intelektualnej są złożone i skomplikowane, a wsparcie profesjonalnego pełnomocnika powinno przyczynić się do usprawnienia tych postępowań.

Krok w dobrą stronę?

Specjalizacja sądów w sprawach własności intelektualnej może być receptą na sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie tych postępowań. Duże nadzieje budzą zapowiadane szkolenia dla sędziów z wydziałów własności intelektualnej. W tak skomplikowanych sporach, jak spory dotyczące naruszeń praw do gier komputerowych, zorientowany w niuansach gamingowego developmentu sędzia oraz ujednolicona lina orzecznicza sądów w analogicznych sprawach, gwarantuje branży gamingowej większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Będziemy więc z zainteresowaniem obserwować jak nowe postępowanie w sprawach IP zafunkcjonuje w praktyce.

Pomimo optymizmu, jaki wnosi ostatnia nowelizacja, pamiętajmy jednak, że od postępowania sądowego (nawet znacznie udoskonalonego), efektywniejsza i tańsza pozostaje pozasądowa ugoda. Dlatego też rekomendujemy naszym klientom pójście do sądu tylko wtedy, kiedy osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia przedsądowego nie jest możliwe. 

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.