Prosta spółka akcyjna atrakcyjna podatkowo dla branży gier wideo?

Świetnym środowiskiem do rozwoju dla start-upów, w których drzemie ogromny potencjał, jest branża gier wideo przyciągająca wielu inwestorów. Na atrakcyjność w ich oczach wpływa nie tylko sam pomysł na biznes, ale również forma prawna działalności. Na co zwrócić uwagę dokonując wyboru formy prawnej? Jedną z kluczowych kwestii stanowią oczywiście podatki.

W kolejnym wpisie dotyczącym prostej spółki akcyjnej (PSA), przybliżamy zasady jej opodatkowania, które pod wieloma względami przypominają regulacje obowiązujące już w sp. z o.o. i S.A. Ustawodawca wprowadził jednak kilka różnic, mających zachęcić do wybrania właśnie PSA.

Podatek CIT w prostej spółce akcyjnej

PSA jest osobą prawną i, podobnie jak inne spółki kapitałowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – czyli podatkiem CIT (zgodnie z regułą jego stawka wynosi 19%). Podatnicy mają obowiązek zakwalifikować dany przychód do jednego ze źródeł wskazanych w ustawie o CIT (zyski kapitałowe lub przychody z pozostałej działalności) oraz odpowiednio rozdzielić koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli jednak PSA prowadzi biznes niewielkich rozmiarów i należy do tzw. małych podatników (wartość przychodów niższa niż 2 mln euro) – co często dotyczy w szczególności podmiotów dopiero wkraczających do branży gier wideo –  może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT wynoszącej 9% (nie dotyczy to jednak przychodów z zysków kapitałowych).

Po spełnieniu ustawowych wymagań, istnieje również możliwość skorzystania z preferencji podatkowych, do których zaliczają się m.in. ulga B+R czy IP Box.

IP Box, czyli ulga innowacyjna, to ciekawe rozwiązanie i zachęta podatkowa, zwłaszcza dla podmiotów z branży gier wideo. Spółki  gamedev, wobec dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego), w ramach działalności gospodarczej mogą zastosować preferencyjną stawkę wynoszącą 5% – również działając jako prosta spółka akcyjna (opodatkowana zgodnie z IP Box).

Podatek PIT

Dochody PSA, podobnie jak w przypadku większości spółek handlowych, podlegają tzw. „podwójnemu opodatkowaniu” – podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie spółki oraz na poziomie akcjonariuszy – zryczałtowanym podatkiem dochodowym od zysku wypłacanego w formie dywidendy.

Jeżeli jednak wspólnik wniesie jako wkład na przykład świadczenie pracy lub usług, nie powstanie po jego stronie przychód. Wniesienie takiego wkładu do prostej spółki akcyjnej dla akcjonariusza pozostaje neutralne podatkowo. Przychód pojawi się dopiero w momencie sprzedaży akcji, które zostały objęte jako wkład. To rozwiązanie powinni w szczególności rozważyć początkujący deweloperzy i twórcy z branży gier wideo, ponieważ może być pewnego rodzaju kickoffem jeszcze przed pozyskaniem funduszy lub sukcesem gry.

Zasadą jest opodatkowanie dochodów akcjonariuszy PSA zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19%.

Brak podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłaty wspólników na kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych podlegały dotychczas opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) stawką 0,5%. Jedną z zalet prostej spółki akcyjnej jest brak konieczności uiszczenia PCC na etapie zawierania umowy spółki oraz przy emisji nowych akcji. To dzięki definicji spółki kapitałowej w ustawie o PCC, która nie odnosi się do PSA, a jedynie do sp. z o.o. oraz S.A. Jest to zgodne z klauzulą stand-still, wynikającą z prawa unijnego, która ogranicza nakładanie podatków w momencie wejścia nowych przepisów, co ma chronić przed pogorszeniem sytuacji prawnej podatnika.

Aport a VAT

Wniesienie poszczególnych składników majątku aportem stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT na zasadach ogólnych. W tym obszarze nie wprowadzono żadnych odrębnych regulacji. Ważne jest zatem prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i właściwej stawki podatkowej.

Ubezpieczenia społeczne

Składki ZUS są obowiązkowe dla twórców czy deweloperów prowadzących działalność gospodarczą.  Jednak nie zawsze występują w prostej spółce akcyjnej. Czy zatem PSA faktycznie otwiera nowe możliwości dla branży gier wideo? Poniekąd tak, ponieważ w przypadku, gdy spółkę tworzy tylko jeden akcjonariusz, ustawodawca nie nakłada obowiązku płacenia składek ZUS. To odmienne podejście niż rozwiązanie znane z sp. z o.o. – tam w przypadku pozostawania wyłącznie jednego wspólnika, podlega on obowiązkowo pod ubezpieczenia społeczne.

Od wskazanej reguły istnieje jednak wyjątek – obowiązek ubezpieczenia społecznego powstanie po stronie akcjonariuszy w momencie, kiedy ich wkładem wnoszonym do spółki będzie świadczenie pracy bądź usług. Są wtedy uznawani za osoby prowadzące działalność pozarolniczą. W takiej sytuacji, niezależnie od liczby akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej, powstaje konieczność uiszczania składek ZUS.

Pisząc o składkach ZUS, nie można pominąć kwestii ubezpieczenia zdrowotnego, która stanowi odrębnie uiszczaną składkę. Od nowego roku, wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, wysokość składki zdrowotnej zależna jest od formy opodatkowania działalności i nie ma możliwości odliczenia jej od podatku PIT (co dotychczas miało zastosowanie).

Prosta spółka akcyjna atrakcyjna podatkowo dla branży gier wideo?

Czy biorąc pod uwagę aspekty podatkowe, prosta spółka akcyjna jest rozwiązaniem, które powinny rozważyć podmioty gamedev? Nie da się zaprzeczyć, że część kwestii związanych z jej opodatkowaniem może działać na plus, jednak nie sprawdzi się ona w każdym przypadku, ponieważ nie niesie ze sobą ulg podatkowych większych, niż inne spółki.

Przeczytaj też...

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.