Regulamin gry online – co powinno się w nim znaleźć?

Udostępnianie gier mobilnych online wymaga stworzenia i stosowania regulaminu określającego zasady nabywania i korzystania z gier oraz powiązanych z nimi usług. Z prawnej perspektywy jest to najważniejszy w całym procesie udostępniania dokument, który jednocześnie stanowi umowę zawieraną między użytkownikiem a podmiotem udostępniającym grę online.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Gra komputerowa w wersji online to w ujęciu prawnym usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną dla tego typu usług jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „UŚUDE”). Chodzi tu o usługi, które są świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania. W praktyce mowa jest więc o grach udostępnianych online – grach mobilnych – w ramach stron internetowych i aplikacji, a nie np. o grach elektronicznych dostępnych w salonie sprzedaży, przy fizycznej obecności użytkownika.

Oprócz samej gry (jako głównej usługi) w ramach kanałów sprzedaży online świadczone są zazwyczaj także inne, powiązane z grą usługi, np. usługa konta w ramach portalu, usługa sprzedaży dodatkowych, płatnych funkcjonalności, usługi wsparcia. W rozumieniu UŚUDE to także usługi świadczone drogą elektroniczną.

Regulamin gry oraz powiązanych z nią usług

Zgodnie z art. 8 UŚUDE usługodawca (a więc podmiot sprzedający / udostępniający grę mobilną) jest zobowiązany:

– stworzyć regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (a więc regulamin samej gry, a także usług powiązanych – konta, wsparcia, sprzedaży dodatkowych funkcjonalności);

– nieodpłatnie udostępnić usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy (najczęściej przez podwieszenie go na stronie internetowej, w odpowiednio oznaczonej podstronie / zakładce);

– świadczyć usługi zgodnie z tym regulaminem (dlatego tak ważna jest jego treść = usługodawca pozostaje związany jego postanowieniami).

Regulamin gry powinien określać:

– rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (np. konto, gra, funkcjonalności, wsparcie);

– warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne (np. odpowiednia przeglądarka, rozszerzenie, Internet) oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

– warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (czyli w jaki sposób zawierana jest umowa – najczęściej po uzupełnieniu formularza i kliknięciu odpowiedniego przycisku);

– tryb postępowania reklamacyjnego (np. do kogo zgłaszać reklamacje, jakim kanałem).

Konsument jako użytkownik gry

Z prawnej perspektywy użytkownikiem gry mobilnej jest konsument, czyli w dużym skrócie osoba, która kupiła dostęp do gry w celach prywatnych (a nie zawodowych). Z tego względu do umów dotyczących udostępniania lub sprzedaży gier online zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PRKU”).

Ustawa ta określa obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, szczególnie w formie tzw. umowy na odległość, czyli bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Chodzi więc o wszelkie umowy zawarte z konsumentami przez Internet, drogą mailową, przez telefon.

Jednym z obowiązków sprzedawcy gier online jest przekazanie konsumentowi szeregu informacji na temat samego sprzedawcy i kontaktu z nim, ofertowanego produktu, zawieranej umowy czy procedury reklamacyjnej. Pełny zakres tych informacji określa art. 12 PRKU. Informacje mają być przekazane w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. W praktyce chodzi o moment, w którym konsument decyduje się na wybór konkretnego dostępu / konkretnej wersji gry i – przykładowo – klika przycisk „dodaj do koszyka”.

Część informacji można konsumentowi przekazać bezpośrednio na landing page danego produktu / gry, jednak większość z nich warto uwzględnić także w regulaminie gry lub serwisu. Jest to istotne nie tylko ze względu na spełnienie obowiązku informacyjnego, ale fakt, że regulamin jest centralnym dokumentem określającym najważniejsze kwestie świadczenia usług, korzystania z nich przez użytkownika i rozwiązywania ewentualnych sporów.

Trwały nośnik

Regulamin gry online stanowi jednocześnie umowę zawieraną między użytkownikiem a podmiotem udostępniającym grę online. Na podstawie art. 21 ust. 1 PRKU przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Kluczowe jest tu pojęcie trwałego nośnika (zdefiniowane w art. 4 PRKU).  W praktyce chodzi bowiem głównie o papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną (maile) oraz załączniki do niej.

W przypadku umów zawieranych przez internet, potwierdzenie zawarcia umowy odbywa się najczęściej przez wysłanie wiadomości e-mail z załączonym do niej regulaminem w formie pliku pdf. Część podmiotów decyduje się na formę uproszczoną, tj. wysłanie jedynie linka do aktualnej wersji regulaminu (bez załączania go do mailingu). Nie jest to rozwiązanie modelowe, ale można znaleźć prawne argumenty za jego obroną.

One Response

Comments are closed.

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.