Video Game Development Agreement – umowa deweloperska

Termin umowa deweloperska już dawno przestał kojarzyć się z nieruchomościami – w game devie (ang. video game development agreement) to zapewne najważniejsza umowa w procesie produkcyjnym gry. W przypadku mniejszych studiów bywa najważniejszą umową z perspektywy całego studia.

Czym jest video game development agreement?

Większe studia zawierają tego rodzaju umowy z podwykonawcami, którym zlecają stworzenie gry (w całości lub w części). Podstawę takiej współpracy stanowi zwykle obszerna, starannie negocjowana umowa deweloperska. Mniejsze studia zwykle tworzą grę własnym, „wewnętrznym” nakładem pracy. W ich przypadku gra powstaje jako wynik pracy kilku (niekiedy kilkunastu) game developerów, zwykle na podstawie indywidualnie zawieranych ze studiem umów o współpracy. Takie poszczególne umowy stanowią zwykle instrument przenoszący prawa autorskie do poszczególnych elementów składowych gry, tworzonych przez indywidualnie oznaczone osoby.

Umowa deweloperska jest bardzo ważna także dla drugiej strony. Jest nią wspomniany podwykonawca, dla którego często tego rodzaju umowa stanowi kluczowy kontrakt w danym okresie i pozwala rozwinąć portfolio. Niejednokrotnie w praktyce sukces stworzonej gry pozwala takiemu podwykonawcy zyskać rozpoznawalność w branży i otrzymać kolejne propozycje współpracy przy produkcji nowych tytułów.

Kluczowe elementy umowy deweloperskiej

Praktyka pokazuje, że zwykle są to rozbudowane, wielostronicowe umowy. Dotyczy to w szczególności dużych projektów, w ramach których powstają wysokobudżetowe gry. Nie jest to jednak regułą. Umowa, na podstawie której powstanie gra mobilna, może być równie długa i skomplikowana. Wspólnym mianownikiem umów deweloperskich jest ich funkcja – mitygowanie ryzyka związanego z produkcją gry.

Zwykle obszerną część umów deweloperskich stanowi fragment określany jako „definicje”. W kontraktowym słowniku strony precyzują znaczenie wszystkich kluczowych dla umowy terminów, ale niekiedy określają już jej zakres przedmiotowy, terytorialny, milestone’y.

Istotne praktyczne znaczenie ma poprawne rozpisanie milestone’ów oraz systemu ich akceptacji przez zamawiającego grę. Innym ważnym elementem tego rodzaju umowy jest sprecyzowanie mechanizmów usuwania błędów dostrzeżonych w procesie produkcji gry. Ponadto, do kluczowych elementów umowy deweloperskiej można zaliczyć określenie zespołu produkcyjnego i osób, które będą nim zarządzać, nadzorować, weryfikować jego prace, odpowiadać za kontakt z podmiotem zamawiającym grę.

Z punktu widzenia doradcy prawnego najważniejsze wydaje się poprawne uregulowanie w umowie deweloperskiej problematyki IP. Ta część umowy powinna być napisana szczególnie starannie i precyzyjnie. Pozwoli to zminimalizować ryzyko powstania sporów w przyszłości (zwłaszcza tzw. spory o IP) lub należycie przygotować się do sporów, które mogą wyniknąć w czasie wykonywania umowy lub po jej wygaśnięciu (rozwiązaniu).

Z perspektywy twórców gry ważna jest regulacja tzw. „credits”. W umowie deweloperskiej warto zatem precyzyjnie określić, kto i na jakich zasadach będzie oficjalnie prezentowany jako współtwórca gry.

Z perspektywy obu stron umowy deweloperskiej istotne znaczenie ma określenie wynagrodzenia. Chodzi tutaj zarówno o wynagrodzenie globalne lub w podziale na poszczególne milestone’y, jak i np. przyszłe tantiemy, udział w zyskach ze sprzedaży gry etc.

W umowach deweloperskich niejednokrotnie zastrzega się prawo audytu u dewelopera. Dzięki temu zamawiający grę może w czasie lub w określonym w umowie terminie po zakończeniu procesu produkcyjnego gry zaudytować ten proces, np. pod kątem liczby godzin spędzonych nad jej produkcją przez wskazany w umowie zespół lub pod kątem tego, kto w rzeczywistości pracował nad grą. W zależności od treści umowy, audyt może być przeprowadzony u dewelopera (w jego siedzibie, biurze, studiu) lub na podstawie dostarczonej dokumentacji.

Do standardowych postanowień umownych umowy deweloperskiej, podobnie jak w większości umów innego typu, należą postanowienia dotyczące zasad wypowiadania umowy, odpowiedzialności stron lub jej ograniczeń, ubezpieczenia podwykonawcy, obowiązku poufności, zakazu konkurencji, prawa umowy i sądu właściwego do rozpoznawania sporów powstałych na tle umowy, zasady dokonywania „cesji umowy”. Często osobny załącznik do umowy deweloperskiej stanowi szczegółowy harmonogram i opis pojedynczych milestone’ów.

Umowa deweloperska – podsumowanie

W zasadzie każda umowa deweloperska jest inna, specyficzna. Tę specyfikę determinują same strony oraz gra, która ma powstać na podstawie tej umowy (gra mobilna, na konsole etc.). W mojej ocenie do newralgicznych elementów każdej tego rodzaju umowy należy regulacja szeroko rozumianych kwestii IP, zasad odpowiedzialności stron, zasad rozliczeń między nimi oraz opis milestone’ów. Precyzyjne określenie poszczególnych milestone’ów pozwoliło uniknąć niejednego sporu lub wygrać już powstały. Z tej perspektywy warto starannie czytać każdą umowę deweloperską przed jej podpisaniem, bez oszczędzania czasu i energii na jej przygotowanie.

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.