Nowa interpretacja ogólna dotycząca zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu – znaczenie dla branży gier wideo

Jak wspominaliśmy już w ubiegłym roku w odniesieniu do twórców gier wideo zatrudnionych na umowie o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”), twórcy wykonujący określoną w ustawie działalność twórczą, do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania i rozporządzania swoimi prawami autorskimi mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodów.

W praktyce oznacza to, że część wynagrodzenia należna pracownikowi za działalność twórczą może być objęta stawką 50% kosztów uzyskania przychodu (preferowaną stawką). Co ważne, ma to zastosowanie do osób pozostających w stosunku pracy, zatrudnionych w branży gier wideo, z uwagi na twórczy charakter wykonywanych przez nich zadań (tworzenie szeroko pojętych programów komputerowych, tj. kodów źródłowych, grafik, ścieżki dźwiękowej etc.).

Wdrożenie 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców gier wideo przed interpretacją ogólną

Dotychczas gdy pracodawca planował wdrożenie dla swoich pracowników rozliczeń w ramach 50% kosztów uzyskania przychodu (dalej: „50% KUP”), bezpiecznym dla niego rozwiązaniem było wystąpienie o uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opisując sposób wdrożenia 50% KUP, podziału wynagrodzeń, obliczania wynagrodzenia za pracę twórczą, ewidencjonowania utworów i czasu pracy etc.

We wrześniu 2020 r. Minister Finansów wydał ogólną interpretację prawa podatkowego w zakresie 50% KUP, stąd indywidualne wnioski w tym zakresie stały się bezprzedmiotowe. Czy nowa interpretacja zmieniła podejście organów do opodatkowania w branży gier wideo?

Co zostało uregulowane w interpretacji ogólnej?

Interpretacja MF określa o co należy zadbać, aby zastosowanie 50% KUP wobec części wynagrodzenia za tzw. pracę twórczą było zgodne z prawem.

W interpretacji wskazano, że niezbędnym jest, aby w ramach stosunku pracy powstał utwór będący przedmiotem prawa autorskiego oraz, aby dysponować dowodem na jego powstanie i wyraźnie wyodrębnić honorarium autorskie za stworzone i przeniesione na pracodawcę utwory, od innych składników wynagrodzenia.

Interpretacja porusza również kwestię tzw. przejścia autorskich praw majątkowych na pracodawcę. Do zastosowania 50% KUP wymagane jest, aby prawa autorskie do utworu przeszły na pracodawcę, tj. aby doszło do ich nabycia wtórnego i przyjęcia przez pracodawcę. Wymaga to odrębnego uregulowania tej kwestii w umowie między pracownikiem a pracodawcą (nie jest wystarczające poleganie tylko na fakcie, że pracodawca z mocy prawa nabywa część utworów od pracownika – konieczne jest zastąpienie mechanizmu ustawowego, umownym uregulowaniem).

Znaczenie interpretacji dla wynagrodzeń twórców gier wideo

Dotychczas nie było jasne, czy oszacowanie wysokości honorarium autorskiego w branży gier wideo może nastąpić w oparciu o czas pracy poświęcony na pracę twórczą – ustawa o PIT nie reguluje bowiem zasad ustalania honorarium.

Interpretacja potwierdziła, że ustalanie honorarium leży w zakresie swobody kontraktowej stron i można oszacować jego wysokość w oparciu o czas poświęcony przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, na podstawie prowadzonej dokumentacji, m.in. ewidencji utworów (co stanowi nowość w odniesieniu do dotychczasowej praktyki i stanowiska organów interpretacyjnych).

Wobec ewidencjonowania utworów wskazano, że nie ma żadnych uniwersalnych reguł ugruntowanych praktyką i orzecznictwem, pozwalających na wskazanie zasad dokumentowania prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego.

Podsumowując kwestie istotne z punktu widzenia branży gier wideo, dla zastosowania 50% KUP w odniesieniu do honorarium autorskiego ważnym jest, aby zadbać min. o:

  1. Rejestrację czasu pracy twórczej;
  2. Akceptację utworów / czasu przez pracodawcę;
  3. Rejestrację i utrwalanie utworów.

Pełna treść interpretacji dostępna jest tutaj.

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.