Jak chronić własność intelektualną w branży gamingowej? Ochrona designu

W poprzednim artykule dotyczącym ochrony własności intelektualnej w branży gamingowej przybliżyliśmy korzyści wynikające z rejestracji znaków towarowych. Strategię ochrony gry komputerowej przed nieuczciwym kopiowaniem warto również uzupełnić o rejestrację designu.

Rejestracja trademarków oraz designu to skuteczniejsza i tańsza możliwość ścigania nieuczciwych naśladowców – postępowanie sądowe w sprawach o ich naruszenia jest mniej skomplikowane dowodowo od postępowania dotyczącego naruszeń praw autorskich czy popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji. Często sprawę naruszenia można również zakończyć ugodowo już na etapie przedsądowym.

Czym jest i jakie znaczenie ma ochrona designu w branży gamingowej?

Wzór przemysłowy – design

Wzór przemysłowy, z którego potocznym określeniem „design” spotykamy się znacznie częściej, umożliwia ochronę wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego – również tych wydawanych przez branżę gamingową. Jako design mogą być więc chronione: layout, interfejs gry, jej plansze, rysunki postaci z gier i inne grafiki stworzone na potrzeby gry komputerowej.

Co daje rejestracja designu w branży gamingowej?

Jeśli na rynku pojawi się gra, której oprawa graficzna czy wygląd postaci będą niepokojąco zbliżone do naszej, zarejestrowany wzór przemysłowy znacząco ułatwi dochodzenie naszych praw.

W przypadku zgłoszenia naruszeń, sąd skupi się m.in. na:

  • porównaniu takich elementów jak: layout, interfejs, plansze gier czy też pozostałe grafiki, z których korzysta nasz konkurent z naszym zarejestrowanym wzorem przemysłowym,
  • ocenie czy zachodzi ryzyko pomylenia wskazanych gier komputerowych przez graczy.

Wykazanie podobieństwa wykorzystanej przez konkurenta grafiki do naszego zarejestrowanego designu, podobnie jak ryzyko pomyłek wśród graczy, jest w branży gamingowej dosyć proste – w przypadku prostego skopiowania gry casualowej, szczególnie mobilnej.

W przypadku stwierdzenia przez sąd podobieństwa w wyglądzie zgłoszonych elementów oraz ryzyka pomyłek, na naszego konkurenta zostanie nałożony zakaz korzystania z layoutu lub jakiejkolwiek grafiki stanowiącej naruszenie zarejestrowanego designu. Nie będzie mógł więc wprowadzać na rynek gier, które wykorzystują wskazane w orzeczeniu sądu elementy. Warto również na początku procesu wnioskować w postępowaniu zabezpieczającym o zakaz korzystania przez konkurencyjną firmę ze spornego designu – do momentu uzyskania prawomocnego wyroku.

Wejście na drogę sądową to ostateczne rozwiązanie. W większości przypadków, jeśli design został zarejestrowany, wystarczającym może być wezwanie do zaniechania naruszeń oraz zawarcie z konkurentem ugody.

Rejestracja designu ma szczególne znaczenie w branży gamingowej, zwłaszcza dla gier dystrybuowanych na platformach typu Google Play, App Store czy Steam. Jeśli dojdzie do potwierdzenia naruszenia, istnieją spore szanse na zablokowanie gry kopiującej wzory już przez dostawcę platformy.

Jak rejestrować wzory przemysłowe?

Pierwszym krokiem do ochrony wzoru przemysłowego jest zarejestrowanie go w dedykowanym urzędzie. Warto już na początku rozważyć, które z elementów designu zgłosić do rejestracji, a które nie wymagają takiej ochrony – za każdy z rejestrowanych elementów konieczna jest opłata.

W branży gamingowej do najczęściej rejestrowanych elementów należą layouty i charakterystyczne elementy graficzne (np. kluczowe postaci czy najczęściej wykorzystywane ikony). Planując proces rejestracji najważniejszym jest wyodrębnienie elementów najmocniej identyfikowanych z naszą grą pośród użytkowników.

Rejestracja designu jest tańsza niż rejestracja znaków towarowych, dlatego zwykle kluczowe elementy identyfikujące grę wśród graczy (jak nazwa czy logotyp) rejestruje się jako znaki towarowe, a pozostałe istotne grafiki (layouty, interfejs i inne) jako wzory przemysłowe.

Gdzie zarejestrować design gry komputerowej?

Podobnie jak w przypadku znaków towarowych, ochrona designu jest terytorialna. W przypadku gier komputerowych w pierwszej kolejności warto rozważyć rejestrację wzoru w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Gwarantuje ona ochronę designu na terytorium całej Unii Europejskiej. Dodatkowo przepisy międzynarodowe dają możliwość ochrony na innych kluczowych rynkach. Strategia terytorialna rejestracji jest tutaj indywidualna z uwzględnieniem planów rynkowych studia deweloperskiego lub wydawcy gry komputerowej.

Jaki jest koszt rejestracji designu?

Uzyskanie ochrony designu wiąże się oczywiście z poniesieniem opłat urzędowych. Standardowa opłata za rejestrację jednego wzoru przemysłowego na terytorium Unii Europejskiej wynosi 350 EUR (opłata od wniosku i za pierwsze 5 lat ochrony).

W przypadku rejestracji serii znaków opłata za kolejne wzory jest obniżona (wzory od 2go – do 10go – opłata 175 EUR, a wzory od 11go – 80 EUR). Ochrona designu może być przedłużana o kolejne 5-letnie okresy po opłaceniu opłaty urzędowej i trwa maksymalnie przez 25 lat.

Czy działając w branży gamingowej warto zarejestrować design?

Rejestracja designu jest inwestycją, którą w przypadku wystąpienia naruszenia i chęci egzekwowania praw w sądzie, może przynieść istotne korzyści twórcom. Jeśli nie chcemy rejestrować wszystkich elementów, warto zrobić to chociaż dla kluczowych grafik, by ograniczyć potencjalne straty biznesowe i zyskać istotną kartę przetargową w przypadku nieuczciwych działań ze strony konkurencji.

W przypadku wątpliwości dotyczących zasadności rejestracji designu, kosztów z tym związanych oraz kolejnych kroków – zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.