Obowiązki wydawców gier online i innych usługodawców branży gamingowej na gruncie Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

Od 17 lutego 2024 r. w całej Unii Europejskiej zaczął w pełni obowiązywać Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). Unijne rozporządzenie reguluje funkcjonowanie tzw. dostawców usług pośrednich, tj. hostingu, cachingu i zwykłego przekazu. Akt  określa ich obowiązki, a także – w myśl zasady „To co jest nielegalne offline, powinno być nielegalne online” – reguluje kwestie odpowiedzialności (i jej wyłączenia) za nielegalne treści.

O odpowiedzialności za treści tworzone przez graczy, które na przykład naruszają cudze prawa osobiste lub autorskie, pisaliśmy w poprzednim artykule. Tym razem zajmiemy się równie ważnym aspektem DSA, czyli obowiązkami oraz wymogami stawianymi przez Akt o usługach cyfrowych  różnym kategoriom usługodawców, którzy działają w branży gamingowej.

Kim jest dostawca usług pośrednich?

Jak już wspomnieliśmy, Akt o usługach cyfrowych reguluje funkcjonowanie dostawców usług pośrednich. Do tej kategorii rozporządzenie zalicza dostawców usługi:

 1. hostingu – polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie (np. hosting plików);
 2. cachingu – polegającej na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującej automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
 3. zwykłego przekazu (mere conduit) – polegającej na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej (np. punkty wymiany ruchu internetowego, punkty dostępu bezprzewodowego, wirtualne sieci prywatne, telefonia internetowa).

Branża gamingowa – kogo powinien zainteresować Akt o usługach cyfrowych?

W branży gamingowej DSA może dotyczyć przede wszystkim dostawców usług hostingowych, a więc przykładowo:

 • dostawców gier, serwerów lub platform z grami – typu Steam, Xbox, EA Play lub
 • ich operatorów – usługobiorców hostingu, którzy wykorzystują dostarczane serwery do dalszego hostowania rozgrywek online i udostępniania treści wytworzonych przez graczy (nie zawsze będą to te same podmioty),
 • administratorów forów internetowych społeczności graczy

– których w tym tekście będziemy zbiorczo nazywać usługodawcami i którzy przechowują treści wytworzone przez graczy.

Dostawcy usług hostingu, w tym platform internetowych

W rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych:

 1. usługa hostingu to usługa, w ramach której dostawca przechowuje informacje przekazane przez odbiorcę usługi (np. gracza) oraz na jego żądanie;
 • platforma internetowa to rodzaj usługi hostingu, w ramach której dostawca nie tylko przechowuje na żądanie odbiorcy usługi informacje przez niego przekazane, ale też rozpowszechnia je publicznie (również na żądanie odbiorcy usługi), tj. udostępnia informacje potencjalnie nieograniczonej liczbie osób (np. użytkownikom forum graczy).

Kwalifikacja usługodawcy zgodnie z DSA nie jest oczywista

Jak jednak ocenić, kiedy dany usługodawca działający w branży gamingowej będzie podlegał jedynie ogólnym obowiązkom nakładanym przez DSA i obowiązkom skierowanym do hostingodawców, a kiedy dodatkowo będzie podlegał znacznie bardziej wymagającym obowiązkom nakładanym na dostawców platform internetowych?

Kluczowe w takiej sytuacji jest ustalenie, czy dany usługodawca jedynie przechowuje treści wgrywane przez użytkowników / graczy, czy też dodatkowo rozpowszechnia je publicznie. Zatem przykładowo:

 1. jeśli usługodawca przechowuje treści, które nie są następnie publicznie dostępne (np. historię czatu graczy z zamkniętej rozgrywki), to może on zostać zakwalifikowany się jako dostawca usługi hostingu;
 • jeżeli usługodawca dodatkowo udostępnia publicznie informacje wgrywane przez użytkowników (np. udostępniając użytkownikom forum dla graczy), to staje się dodatkowo dostawcą platformy internetowej i zostaje objęty obowiązkami i wymogami DSA w tym zakresie.

W tym drugim przypadku przepisy DSA nie są jednak kategoryczne. Unijne rozporządzenie stanowi, że za dostawcę platformy internetowej nie powinien zostać uznany usługodawca, który co prawda rozpowszechnia publicznie informacje przekazywane przez użytkowników, ale jednocześnie jest to nieznaczna lub poboczna funkcjonalność w ramach świadczonych usług.

DSA_Akt o usługach cyfrowych

Im dalej w las…. czyli kaskada obowiązków związanych z DSA

Obowiązki wynikające z DSA zostały uregulowane w sposób kaskadowy, czyli od kategorii najszerszej – objętej najmniejszą liczbą obowiązków (dostawcy usług pośrednich), do kategorii najwęższej – objętej największą liczbą obowiązków (dostawcy platform internetowych typu marketplace).

Odpowiednie zakwalifikowanie danego usługodawcy do określonych kategorii określanych przez DSA jest kluczowe. Zależy od tego prawidłowe ustalenie, które z licznych obowiązków w przypadku danego usługodawcy znajdują zastosowanie, a które nie.

Przykładowe wymogi i obowiązki nakładane przez Akt o usługach cyfrowych

Po odpowiednim zakwalifikowaniu usługodawcy do poszczególnych kategorii wyodrębnianych przez DSA, można precyzyjnie określić zakres stawianych przed nim obowiązków. Przykładowo:

 • ustanowienie punktów kontaktowych (umożliwiających komunikację drogą elektroniczną) dla organów nadzorczych oraz dla odbiorców usług;
 • wdrożenie mechanizmów zgłaszania nielegalnych treści (np. informacji przekazanych przez graczy, które naruszają prawa innych osób);
 • dostosowanie warunków korzystania z usług (T&C, regulaminy itp.) poprzez uwzględnienie informacji na temat wszelkich ograniczeń nakładanych w związku z korzystaniem z nich, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez odbiorców usługi (zasady moderacji treści, nakładania banów itp.);
 • obowiązki sprawozdawcze dotyczące m. in. moderacji treści.

Więcej wymogów znajduje zastosowanie do dostawców platform internetowych, w tym tych z branży gamingowej, którzy zgodnie z DSA powinni:

 • wdrożyć wewnętrzny system rozpatrywania skarg na decyzje podejmowane wskutek zgłoszenia nielegalnych treści;
 • spełnić dodatkowe obowiązki sprawozdawcze (obejmujące zakres informacji przewidziany ogólnie dla dostawców usług pośrednich i dostawców usług hostingu oraz dodatkowo – obejmujące informacje o pozasądowych postępowaniach spornych w związku z DSA oraz o liczbie przypadków zawieszenia świadczenia usług z uwagi na zgłoszenie nielegalnych treści);
 • zadbać o prawidłowe oznaczanie reklam według zasad ustalonych przez DSA (m. in. obejmujące wyraźne informowanie o podmiocie, który opłacił reklamę i w którego imieniu reklama jest prezentowana).

Wsparcie branży gamingowej w zakresie DSA

Jak widać odpowiednia kwalifikacja danej usługi w kontekście przepisów DSA może powodować sporo problemów. Tym bardziej, że Akt o usługach cyfrowych jest nową regulacją, dla której nie została jeszcze wypracowana praktyka organów nadzorczych ani też odnoszące się bezpośrednio do niej orzecznictwo sądowe. Dlatego też wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem DSA warto skonsultować ze specjalistą.

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu obsługi podmiotów z branży gamingowej i IT oraz wspiera przedsiębiorców w analizie ich usług w kontekście przepisów DSA. Doradzamy jak sprawnie wdrożyć odpowiednie zmiany w regulaminach, wewnętrznych procedurach lub w interfejsach usług, dlatego chętnie odpowiemy na pytania odnoszące się do opisanych w tekście zagadnień. Zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.